phone mail fax mobile

ÜCRETLENDİRME VE PERFORMANS

Sanem Plastik ücret ve performans değerlendirme sistemi; personelimizin yetkinliklerini, üstlendikleri görev & sorumlulukları, eğitim seviyelerini ve iş tecrübelerini esas alan uyumlu bir sistem üzerine kurulmuştur.

Sanem Plastik bünyesinde bir çalışan için ücret, mevcut pozisyonun hem piyasada hem de şirket içerisinde oluşan şartlara göre belirlenmiş ücret skalasına göre değerlendirilirken, performans ise yıl içerisinde tüm personelin göstermiş olduğu ekstra çabanın ödülü olarak ödüllendirilir.