phone mail fax mobile

SANEM AKADEMİ

Artan rekabet koşulları doğrultusunda personelimizin yetkinliklerini ve mesleki becerilerini artırarak üst düzey performans sergilemelerini hedefliyor ve bu doğrultuda kendilerine sürekli eğitim fırsatları sunuyoruz.

1 – Oryantasyon Eğitimi : İnsan Kaynakları Bölümü tarafından işe yeni başlayan personele uygulanan, şirket kültürü, organizasyon yapısı ve yönetim şekli ile ilgili bilgilendirme sağlayan bir eğitimidir

2 – Mesleki Eğitimler : Personelin görev tanımındaki sorumluluklarını yerine getirirken ihtiyaç duyacağı bilgi ve beceri düzeyini artırmaya yönelik programlardır.

3 – Kişisel Gelişim Eğitimleri : Personelin kişisel yetkinlik düzeyini geliştirmesini hedefleyen programlardır. Eğitim programlarımız; “Eğitim İhtiyaç Analizi” ve “Performans Değerlendirme” çalışmalarının sonuçları baz alınarak yıllık olarak planlanır ve iç eğitmen veya dış kaynak kullanımı ile düzenlenir.

4 – Online Eğitim Platformu : Online eğitim platformumuz bireye kendi istediği zamanda, zaman ve mekandan bağımsız olarak öğrenme avantajı sağlar.

Saha ve ofis çalışanlarımıza yönelik farklı eğitim konularının işleneceği Sanem Akademi’deki sınıf içi eğitimler Dojo alanında gerçekleştirilmektedir. Dojo alanındaki temel eğitimler şirketimizin genel tanıtımı, insan kaynakları süreçleri, iş güvenliği uygulamaları, standart çalışma, temel üretim bilgisi, hatalı parça tanıtımı, kalite kontrol ve onay gibi süreçleri kapsamaktadır.

Dojo alanı şirketimizde yeni işbaşı yapan personelimiz ve mevcut personelimize yönelik olup aşağıda belirtilen amaçlarla herkesin kullanımına açıktır.

  • İşe ara veren personele,
  • Rotasyon sürecinde olan personele,
  • Yeni proje döneminde yetkinliği geliştirilmesi gereken personele,
  • İşe alım sürecinde potansiyel yeni personele yönelik programlar gerçekleştirilir.